สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
หรือเป็นที่รู้จักเรียกว่า สมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทย  


ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan: ABK)
และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งปัจจุบันคือ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อ ของศิษย์เก่า ABK และ AOTS ในประเทศไทย
รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบรรดาศิษย์เก่า ABK และ AOTS ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

          


ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS  สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายศิษย์เก่ากับบรรดาศิษย์เก่า ABK และ AOTS ใน 43 ประเทศ ทั่วโลก

สำหรับสมาชิกตลอดชีพบุคคลธรรมดา ค่าสมัครสมาชิก
1,070 บาท (ราคานี้รวม VAT 7%) คลิก !! Download 
สำหรับสมาชิกองค์กร ค่าสมัครสมาชิก 2,140 บาทต่อปี (ราคานี้รวม VAT 7%)  พร้อมรับข่าวสารและทุนฝึกอบรมเฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิก !! Download 
 

ติดตามข่าวสารสมาคมฯ เพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Abk Aots Thailand  Click
Facebook Page : ABK&AOTS THAILAND  Click
Facebook Page : Japanese E-Learning เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์  Click 
“สวอท. มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แก่มวลสมาชิก”
โปรแกรมอบรมออนไลน์


 

หลักสูตร พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (บรรยายไทยและแปลญี่ปุ่น)
 
หลักสูตร “ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2564 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายความว่าข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลซึ่ง ทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึง แก่กรรม โดยในกฎหมายนี้จะมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งบทกําหนดโทษทีเกี่ยวข้องบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรมีความเข้าใจอย่างไร? พ.ร.บ. นี้มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไรเพื่อใหผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ได้วางแผน ปรับตัว และเตรียมความพร้อม กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหา                                                                                                 
1.Overview. PDPA law
2. การจัดเก็บข้อมูลในมุมบริษัท ทำอย่างไรได้บ้าง
3.ในมุมพนักงานมีอะไรที่เป็นสิทธิ
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA และ GDPR
5. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล
6.กฎหมายว่าด้วยมาตรการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
7. บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
9. โทษของผู้ฝ่าฝืน หรือละเมิด
10. การเตรียมความพร้อม กับการบังคับใช้กฎหมาย PDPA

วันพุธที่ 17  มีนาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

สัมมนาออนไลน์  1,000  บาท / User

บรรยายโดย ผศ.ดร. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์

สัมมนาผ่านทางโปรแกรม แอพพลิเคชั่น Zoom

กรอกใบสมัครสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกที่ลิ้งค์ https://forms.gle/gpvYjWBV1rMzcnkR7

หรือสอบถามเพิ่มเติม คุณชาญฉกรรจ์ (จอม) 02-238-5235, 089-994-6882FREE Webinar หลักสูตร The Executive Program on Corporate Management
Management, Organization and Strategies during and beyond the Time of the Coronavirus  Pandemic
 

หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรและกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์กร
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ  เจ้าของบริษัท  ผู้บริหาร  ผู้จัดการระดับสูงและผู้จัดการระดับอาวุโส
 
ได้รับเกียรติบรรยายโดย
Dr. Tsuneo Yahagi, Ph.D. Professor Emeritus, Keio University
 การบรรยายภาษาอังกฤษ  ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ “Cisco Webex”  
 
ในวันศุกร์ที่  5   มีนาคม  2564  เวลา 14.00 – 17.00 น.
 
ใบสมัคร คลิ๊กที่รูปภาพด้านซ้าย 
 

 
ปิดรับสมัครวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2564 

 
สนใจติดต่อ  คุณภาณิศา
โทร. 0 2238-5235 - 6 , 061-7744224 
Email:   oda@abk-aots.org  LINE ID: abkaotsthailand

หลักสูตร Introduction to Amoeba Management Concept  แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลกระแสเงินสด และการทำกำไร
 
เนื้อหาหลัก
- รู้จัก Amoeba Concept
- รู้จักวิธีทำกำไรจาก Amoeba Concept
 
ได้รับเกียรติบรรยายโดย
Mr. Naoki HORI  Senior Consultant  KYOCERA Communication Systems Co., Ltd.
บรรยายภาษาญี่ปุ่น พร้อมล่ามแปลไทย   ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์  “zoom” 
 
ในวันพฤหัสบดีที่  11  มีนาคม 2564   เวลา 13.00 - 15.30 น.
 
สมาชิกสมาคมเข้าร่วมฟรี
บุคคลทั่วไป   300  บาท
รับเพียง 100  ท่าน

 
ลิงค์ใบสมัคร https://docs.google.com/forms/d/1m-W9Jd_zbEv6FFJG8vOKeVxgud-bY2u9_7a6VLWyIwU/edit?usp=sharing
 
เปิดรับสมัครถึงวันจันทร์ที่  8  มีนาคม  2564 
 

สนใจติดต่อ  คุณภาณิศา
โทร. 0 2238-5235 - 6 , 061-7744224 
Email:   oda@abk-aots.org  LINE ID: abkaotsthailand

✨มาแล้ว🎌❗️
โครงการ Training for Working in Japan (Visa up to 5 years)

ทางสมาคมฯเปิดคอร์สสอนภาษาญี่ปุ่น
📌 เรียนภาษาญี่ปุ่น 300 ชั่วโมง เพื่อสอบได้ N4
📌 ติวเพื่อสอบ Skill Evaluation Test
1. สนทนากับ Native speaker (เดือนละ 1 วัน 1 ชั่วโมง)
2. Japanese workforce Forum (เดือนละ 1 วัน 2 ชั่วโมง)
3. Japanese lifestyle workshop (เดือนละ 1 วัน 3 ชั่วโมง)

ราคาคนละ 35,000 รับไม่เกิน 10 คน/คลาส

ระยะเวลา 3 เดือน เรียนที่สมาคมฯ (สีลม)

⭕️ รับเฉพาะ คนที่ต้องการไปทำงาน 6 สาขา
1. Machine Parts / Tooling industry
2. Industrial Machinery Manufacturer industry
3. Electric , Electronic and Information
4. Construction Industry
5. Automobile repair and maintenance
6. Aviation Industry

สนใจติดต่อ
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
160/179-182 ชั้น 13 อาคารไอทีเอฟสีลมพาเลส ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2238-5235 - 6 , 089-994-6882 (คุณภาณิศา)
Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: abkaotsthailand


รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด

      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ
 

ไทย  ญี่ปุ่น   อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882