www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
   - A   + A
free hit counter

 

          สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทยนั้น ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan - ABK) และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น [ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HIDA] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อของศิษย์เก่า ABK และ AOTS [HIDA] รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศต่าง ๆ ที่เคยร่วมเรียนและอบรมจาก ABK และ AOTS [HIDA] 


          ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS (HIDA) สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมฯ ร่วมเป็นเครือข่ายศิษยเก่าซึ่งเชื่อมกับสมาคมศิษย์เก่า AOTS (HIDA) 43 ประเทศทั่วโลก

 

 

รับสมัครผู้จัดการสมาคมฯ
 

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2509 โดยการรวมตัวของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยทุน AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นและส่งเสริมความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นตลอดจนเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
 

วัตถุประสงค์ของสมาคม
1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิก 
2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกด้วยกัน 
4. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การกุศล และงานสาธารณประโยชน์
5. ให้ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
6. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมต่าง ๆ ในต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสมาคมฯ

บทบาทหน้าที่ 
1) กำหนดจัดทำและปรับปรุงบรรดาระเบียบวิธีปฏิบัติจัดการ เพื่อคุณภาพ ของบรรดากิจกรรม ภารกิจของสมาคมฯ สอดคล้องตามกฎข้อบังคับสมาคมฯและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2) รวบรวม เรียบเรียง นำเสนอระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อคุณภาพตามข้อ1) หรือข้อมูลที่สำคัญจำเป็น อาทิ แผนปฏิบัติดำเนินการ รายงานผลปฏิบัติดำเนินการ เป็นต้น ด้วยความละเอียดรอบคอบ เพียงพอต่อการลงมติ ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
3) นำผล การมีมติ ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไปดำเนินการ หรือจัดการ ให้สำเร็จลุล่วง โดยสมบูรณ์

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สามารถสื่อสาร อ่าน-เขียน-พูดภาษาอังกฤษ ได้ดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

ผู้สนใจกรุณาส่ง ประวัติ มาที่ Email: nahunnop@yahoo.com , pongpakpien@hotmail.com
หรือติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-1746355


  สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์
เชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ABK & AOTS Alumni Reunion  2019

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นกระชับความสัมพันธ์แก่เพื่อนสมาชิกเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กัน
2.เพื่อหารายได้สมทบทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ของสมาคมฯ

รายละเอียดการแข่งขัน
11.00-12.00 น.     ลงทะเบียน
12.30-17.00 น.     เริ่มการแข่งขัน
17.01-19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น

ค่าสมัคร
แบบกลุ่ม ค่าสมัคร 25,000 บาท/กลุ่ม กลุ่มละ 4 ท่าน

วันและสถานที่
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามวังน้อย เพรสทีจ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม
02-238-5235-6 , 089-9946882 (คุณชาญฉกรรจ์) 

 

วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) โดย คุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมฯ จัดพิธีลงนามข้อความร่วมมือ ร่วมกับอุสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย คุณเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ในการส่งเสริฒและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการนี้ คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Mr. Joji Tateishi Senior Managing Director of Aots นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ประธานกรรมการบริหารอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ดร.ศรีลสา ภวมัยกุล อุปนายกสมาคมฯ (วิชาการและวัฒนธรรม) ร่วมลงนามเป็นพยาน โดยมีคณะอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริการสมาคมฯเข้าร่วมในงานนี้ด้วย


 

เมื่อวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 กลุ่มตัวแทนจาก Japan Bakery and Confectionery Machinery Manufacturers’ Association ซึ่งเป็นสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรเบเกอรี่และขนมจากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานและแนวทางธุรกิจทางด้านการผลิตเบเกอรี่และขนมของไทย โดยทางสมาคมฯ เป็นผู้ประสานงานจัดกิจกรรมทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1. เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิต บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนท์ Imperial

2. เยี่ยมชม บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเบเกอรี่ภายใต้แบรนท์ Gateauxhouse

3. Network dinner เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ระหว่างตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ไทยและกลุ่ม ตัวแทน Japan Bakery and Confectionery Machinery Manufacturers’ Association


 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ Training seminar on Innovation for Power Industry, Provincial Electricity Authority ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมฯ เป็นผู้ประสานงานจัดกิจกรรม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 66 ท่าน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A เข้าอบรม ณ Kansai Kenshu Center [KKC] เมือง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น กลุ่ม B เข้าอบรมที่ Chubu Kenshu Center [CKC] เมื่อง นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน ที่ผ่านมา


 
 

  On 6-8 June 2019 Mr.Sorakit Manbuphachat , Vice President (Institution/Domestic and International Organization) and Mr. Pilan Dhammongkol. As a speaker on the topic “The Training Program on Capacity Building for MSMEs development - from success OVOP/ OTOP model of Thailand-for Myanmar.” Collabration Program between Myanmar HIDA(AOTS) Association and ABK& AOTS Alumni Association (Thailand) supported by AOTS Japan .
Being honored by Mr.Joji Tateishi Senior Managing Director, AOTS Japan , Mr. Aung Kyi Thwin President of Myanmar Aots Alumni Association , Mr. Suchai Pongpakpien President of ABK& AOTS Alumni Association (Thailand) Opening speech at Amata Garden Resort Nyaung Shwe, Myanmar

  On 20-5-2019 (Mon) Mr .Nimal Perera ,President JASTECA , Mr. Gamini Marambe, Senior Vice President JASTECA .Visit at ABK& AOTS Alumni Association (Thailand ) office for discuss the topic that Sri Rangka Interested in organizing the WNF progarm in Thailand . Giving the reception by Mr. Suchai Pongpakpien , President , Mr.Sorakit Manbuphachat , Vice President (Institution/Domestic and International Organization) And AOTS Bangkok Office Team .

 

ผ่านไปเรียบร้อยกับการอบรมหลักสูตร The Executive Leadership Program for Thailand (THLD) 2018
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ AOTS Tokyo Kenshu Center (TKC) กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 19 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์ชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศไทย ร่วมถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จากโครงการYEN-D กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 ซึ่งหลักสูตร THLD  เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้นำระดับสูงในองค์กร วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงการเป็นผู้นำเบื้องต้น และช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในองค์กร เสนอโอกาสที่ดีในการสังเกตทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ และยังช่วยเปิดมุมมองในเรื่องของทัศนคติความเป็นผู้นำ ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสร้างแรงจูงใจ การฝึกผู้ใต้บังคับบัญชา และยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างทักษะความเป็นผู้นำในแบบของตนเองอีกด้วย


 

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) นำโดยคุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคมฯ) พร้อมด้วย คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก-สมาชิกสัมพันธ์) และคุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการสมาคมฯ) เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Plus Program : Yen-D Season V) ณ. ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
 


 

คุณชไมพร ตันติวงศ์ (อุปนายก-วิชาการเทคนิค) คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) และ คุณพิมพาพรรณ บุญวาสนา (กรรมการบริหาร) เข้าพบ คุณปรมาภา ศรีสารคาม หัวหน้ากองพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อแนะนำสมาคมฯ และกิจกรรมของสมาคมฯ รวมถึงหารือในความร่วมมือกันในการจัดโครงการสัมมนา ณ ห้องประชุม 472 ชั้น 4 อาคาร ท.100   ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา และในโอกาศนี้ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ในปี 2562 นี้ด้วย
 


 
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) นำโดยคุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคมฯ) และ Mr.Hidenobo Toda  (AOTS ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ คุณภาสกร ชัยรัตน์ (ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) และ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อหารือข้อตกลงร่วมกันในการจัดสัมมนา ณ ห้องประชุม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

 
**ทุนอบรมปี 2019  ที่กำลังเปิดรับสมัคร**

 

The Program on Business Innovation and Organization Development [BIOD]
 


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและบทบาทที่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการผลิตนวัตกรรมทางธุรกิจ
(2) เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการในการสร้างและส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจ
(3) เรียนรู้วิธีการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
(4) จัดทำแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในการผลิตนวัตกรรมทางธุรกิจ

 

ภาษาในการบรรยาย
การบรรยายและการเข้าชมทั้งหมด จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 29 ตุลาคม 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

ประกาศผล ผู้ได้รับทุนในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15 - 28 มกราคม 2563 ( 2 สัปดาห์ )

สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม ณ AOTS Kansai Kenshu Center (KKC) เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 248,365 เยน (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว)
** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)
สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าฯ โทร. 0 - 2238 – 5236 , 064 – 245 - 1885 (คุณกัญชิสา)
Email: alumni@abk-aots.org Line: ID: 064 – 245 – 1885


 

The Program On Solving Human & Organizational Problems [SHOP] - Teamwork and Leadership Skill Improvement 


หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมรู้จักบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กร แสดงให้เห็นถึงการยกระดับของการทำงานเป็นทีมขององค์กรญี่ปุ่นและเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำในองค์กรระดับนานาชาติ เนื้อหาของหลักสูตรจะช่วยกระตุ้นการสื่อสารระหว่างสมาชิกในแผนกเดียวกันและแผนกอื่นๆในองค์กรให้มากขึ้น ช่วยชี้แนะสมาชิกในแผนกซึ่งในขณะเดียวกันยังให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผู้เข้าอบรมยังสามารถแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในกลุ่ม รวมไปถึงสามารถสร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการและ supervisor ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแผนกขององค์กร
การบรรยายและการเข้าชมทั้งหมด จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 1 ตุลาคม 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4 – 17 ธันวาคม 2562 ( 2 สัปดาห์ )

สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม ณ AOTS Kansai Kenshu Center (KKC) เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 233,787 เยน (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 
** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)
สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าฯ โทร. 0 - 2238 – 5236 , 064 – 245 - 1885 (คุณกัญชิสา) 
Email: alumni@abk-aots.org Line: ID: 064 – 245 - 1885


 

The Program On Design Management (PDM)
 

               หลักสูตรการบริหารการออกแบบเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ ของการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ทฤษฎีการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคา การสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆผ่านการออกแบบ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์,การออกแบบแพคเกจ,การออกแบบของพื้นที่การขายการโฆษณาและการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมถึงการสร้างแบรนด์ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การจัดการการออกแบบเป็นเทคนิคการจัดการที่มุ่งเน้นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงงานออกแบบและการออกแบบด้วยเช่นกัน และความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างละเอียด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร,เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาการออกแบบ หรือ ผู้จัดการและดีไซเนอร์ที่มีส่วนร่วมกับการบริหารการออกแบบ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรในด้านการบริหารการออกแบบด้วยเช่นกัน
การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 3 ตุลาคม 2562

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2562 ( 2 สัปดาห์)

สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม ณ AOTS Kansai Kenshu Center (KKC) ประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 247,076 เยน (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 
** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)


สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าฯ โทร. 0 - 2238 – 5236 , 064 – 245 - 1885 (คุณกัญชิสา) 
Email: alumni@abk-aots.org
 รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด
      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ

ไทย  ญี่ปุ่น  อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882


 
www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ เลขที่ 160/179-182 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
LINE ID : 66899946882 Facebook : ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)
Tel : 022385235_6, 089-9946882 Fax: 026340265
Email : alumni@abk-aots.org, abkaotsthailand@gmail.com