www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
   - A   + A
free hit counter

 

          สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทยนั้น ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan - ABK) และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น [ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HIDA] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อของศิษย์เก่า ABK และ AOTS [HIDA] รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศต่าง ๆ ที่เคยร่วมเรียนและอบรมจาก ABK และ AOTS [HIDA] 


          ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS (HIDA) สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมฯ ร่วมเป็นเครือข่ายศิษยเก่าซึ่งเชื่อมกับสมาคมศิษย์เก่า AOTS (HIDA) 43 ประเทศทั่วโลก

 

  สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์
เชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ABK & AOTS Alumni Reunion  2019

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นกระชับความสัมพันธ์แก่เพื่อนสมาชิกเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กัน
2.เพื่อหารายได้สมทบทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ของสมาคมฯ

รายละเอียดการแข่งขัน
11.00-12.00 น.     ลงทะเบียน
12.30-17.00 น.     เริ่มการแข่งขัน
17.01-19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น

ค่าสมัคร
แบบกลุ่ม ค่าสมัคร 25,000 บาท/กลุ่ม กลุ่มละ 4 ท่าน

วันและสถานที่
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ สนามวังน้อย เพรสทีจ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม
02-238-5235-6 , 089-9946882 (คุณชาญฉกรรจ์)

ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิกที่รูปภาพด้านซ้าย)

(โปรดส่งใบสมัครพร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 หลังจากชำระเงินแล้ว รบกวนส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail : alumni@abk-aots.org)

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ !!

โครงการสัมมนา  โปรแกรมบริหารด้านการบริหารคุณภาพของ HIDA โดย Dr. KANO
Course No. X500-6 : Executive Program on Quality Management by Dr. Kano

  •  Dr. Noriaki KANO ศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน Total Quality Management (TQM) ระดับโลก
  •  CEOs และผู้บริหารจากบริษัทที่กำลังมีการส่งเสริมในด้าน (TQM) นำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม
  •  Deming Prizes ในฐานะตัวอย่างที่ดีเลิศและสามารถปฏิบัติได้จริงด้านการประยุกต์ใช้ TQM 

ประโยชน์ของโปรแกรมดังกล่าว
1) เนื้อหาการอบรมใหม่ ซึ่งช่วยสนับสนุนความต้องการของผู้เข้าอบรมได้ตรงประเด็นมากที่สุด
2) เป็นการอบรมระดับนานาชาติที่มีผู้เข้าอบรมจากหลายๆ ประเทศ ก่อให้เกิดเครือข่ายให้กับผู้เข้าอบรม           
3) เป็นโครงการที่ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้าน Total Quality Management (TQM) ของประเทศญี่ปุ่นและระดับโลก  Dr. Noriaki KANO เจ้าของทฤษฎี The House of TQM
4) จัดอบรมโดย AOTS ซึ่งเป็นสถาบันการอบรมที่เปิดมากว่า 55 ปีและมีชื่อเสียงการจัดอบรมอย่างมีคุณภาพและมืออาชีพ 
    ซึ่งเป็นที่รู้จักใน 43 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
 
 (วิทยากรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ )

สัมมนา ระหว่างวันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2562  
ฝึกอบรมที่ ศูนย์ฝึกอบรม AOTS Tokyo Kenshu Center (TKC) โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 เมษายน 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก    https://www.aots.jp/jp/ngc/epqm5006/index.html


จำนวนที่รับสมัคร   : ไม่เกิน 25 ท่าน
 
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 489,500 เยน (รวมภาษีแล้ว)
* ราคานี้รวมค่าเข้าร่วมโปรแกรม 400,000 เยน, ค่าที่พักและอาหาร 89,500 เยน (10 คืน รวมอาหาร 3 มื้อต่อวัน), ค่าเข้าร่วมสัมมนา, ค่าประกันอุบัติเหตุ. (ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้)
                                                                               
สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 089-9946882 (คุณชาญฉกรรจ์)
Email: alumni@abk-aots.org


 

ผ่านไปเรียบร้อยกับการอบรมหลักสูตร The Executive Leadership Program for Thailand (THLD) 2018
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ AOTS Tokyo Kenshu Center (TKC) กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 19 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์ชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศไทย ร่วมถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จากโครงการYEN-D กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 ซึ่งหลักสูตร THLD  เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้นำระดับสูงในองค์กร วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงการเป็นผู้นำเบื้องต้น และช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในองค์กร เสนอโอกาสที่ดีในการสังเกตทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ และยังช่วยเปิดมุมมองในเรื่องของทัศนคติความเป็นผู้นำ ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสร้างแรงจูงใจ การฝึกผู้ใต้บังคับบัญชา และยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างทักษะความเป็นผู้นำในแบบของตนเองอีกด้วย


 

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) นำโดยคุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคมฯ) พร้อมด้วย คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก-สมาชิกสัมพันธ์) และคุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการสมาคมฯ) เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Plus Program : Yen-D Season V) ณ. ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
 


 

คุณชไมพร ตันติวงศ์ (อุปนายก-วิชาการเทคนิค) คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) และ คุณพิมพาพรรณ บุญวาสนา (กรรมการบริหาร) เข้าพบ คุณปรมาภา ศรีสารคาม หัวหน้ากองพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อแนะนำสมาคมฯ และกิจกรรมของสมาคมฯ รวมถึงหารือในความร่วมมือกันในการจัดโครงการสัมมนา ณ ห้องประชุม 472 ชั้น 4 อาคาร ท.100   ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา และในโอกาศนี้ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ในปี 2562 นี้ด้วย
 


 
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) นำโดยคุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคมฯ) และ Mr.Hidenobo Toda  (AOTS ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ คุณภาสกร ชัยรัตน์ (ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) และ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อหารือข้อตกลงร่วมกันในการจัดสัมมนา ณ ห้องประชุม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

 

ในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าพบ Mr.Sai Tio (Borderless Talent Solutions Manager) บริษัท Manpower Group Solutions เพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ปี 2562 ณ. ห้องประชุม ตึกรัจนาการ สาทร กรุงเทพฯ


  คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก สมาชิกสัมพันธ์) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ คุณสมใจ วุฒิพุธนันท์ กรรมการบริษัทและที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเงิน ในวาระปีใหม่ปี 2562 นี้ ณ. บริษัท เบทาโกร  ในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

  คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก สมาชิกสัมพันธ์) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับ คุณทรงเกียรติ คุณกิตติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทปทุมธานี คอนกรีต ในวาระปีใหม่ปี 2562 นี้ ณ. บริษัทปทุมธานี คอนกรีต ในวันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

  คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก สมาชิกสัมพันธ์) คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ปี 2562 ให้กับ คุณสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ กรรมการบริหาร บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)/อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย ปี 1983 - 1985 ณ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน). ธุรกิจการทางพิเศษ (สาขา 1)

 

ในวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) และ คุณจุลเกรียง เดชโพธิยานนท์ (เหรัญญิก) เป็นตัวแทนสมาคมฯ  เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ปี 2562 ให้กับ ทีมทรัพยากรบุคคล บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


 
 

  ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก สมาชิกสัมพันธ์) คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ปี 2562 ให้กับ คุณกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ. ห้องประชุม ตึกใหม่ ชั้น M สำนักงาน กนอ. ราชเทวี กรุงเทพฯ

 
**ทุนอบรมปี 2018  ที่กำลังเปิดรับสมัคร**

  ข่าวประชาสัมพันธ์ !!
 

ทุนอบรม The Executive Program On Corporate Management [EPCM]

          หลักสูตรการบริหารองค์กรนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์กรผ่านการใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างของบริษัทแบบญี่ปุ่น นอกจากนี้การเรียนรู้การบริหารแบบญี่ปุ่นจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมการบริหารบริษัทได้ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น กลยุทธ์ทางการตลาด, กลยุทธ์การบริหารและปรัชญาองค์กร เป็นต้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการระดับสูงและผู้จัดการระดับอาวุโส
 
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

รับเอกสารตัวจริงวันสุดท้ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก
http://www.abk-aots.org/
(คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10 - 23  กรกฎาคม  2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู
ประเทศญี่ปุ่น

สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235-6  (คุณกัญชิสา )
Email: alumni@abk-aots.org    LINE ID : 66899946882

 


 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ !!

โครงการสัมมนา  การบริหารจัดการคุณภาพด้านการบริการแบบญี่ปุ่น-การบูรณาการเทคโนโลยีไปสู่คุณค่าที่ยั่งยืน
Course No. X567 _Service Quality Management in Japan – integrating new technology into sustainable values
 
เป็นเรียนรู้การบริหารจัดการคุณภาพด้านการบริการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อค้นหาวิธีการที่นำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆ ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการในญี่ปุ่นคืออะไร การบูรณาการเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อตลาดให้สู่คุณค่าที่ยั่งยืนได้อย่างไร
 
โปรแกรมนี้เข้าอบรมนอกจากจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีแล้ว ยังได้เรียนรู้ในสถานที่จริงกับสถานประกอบการในญี่ปุ่น เช่น บริษัทที่เป็นผู้นำทางด้าน Service Excellence, Service Excellence with IT , Retail Tech Japan รวมถึง บริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยี AI & Robot อีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการ ในด้านการบริการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 
 (วิทยากรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ )

สัมมนา ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 8 มีนาคม 2562
ฝึกอบรมที่ ศูนย์ฝึกอบรม AOTS Tokyo Kenshu Center (TKC) โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.aots.jp/jp/ngc/service/index.html
 
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 270,00 เยน ราคาพิเศษ! เหลือ 220,000 เยน หรือ 63,800 บาท โดยประมาณ **
(ราคานี้รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสัมมนา และค่าประกันการเดินทาง)
***โดยคำนวณค่าใช้จ่าย ณ อัตราแลกเปลี่ยน 29 บาทต่อ 100 เยน ***
                                                                               
สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 064-2451885 (คุณสุนทริยา)
Email: alumni@abk-aots.org

 

  The Program for Quality Problem Solving (PQPS2) in Tokyo, Japan

หลักสูตร PQPS2 เป็นหลักสูตรที่ผู้ฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจผ่านการบรรยายและตัวอย่างสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้าน QC เชิงลึก ด้วยการใช้วิธีการแบบ TQM ตามรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนให้ใช้ความรู้ด้าน QC  ไม่เพียงสอนในด้านทฤษฏีแต่ยังให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติ  โดยผู้ฝึกอบรมจะสามารถพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ รวมทั้งปรับวิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม และยังนำมาใช้ได้จริงภายในองค์กรของตนอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการ,Supervisor หรือ วิศวกรฝ่ายเทคนิคที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาและแก้ปัญหา QC
 
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/(คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 10 มกราคม 2562 (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก  AOTS Japan)

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู (TKC) ประเทศญี่ปุ่น

* ค่าใช้จ่ายในการอบรม 225,997 เยน (หลักหักเงินสนับสนุนแล้ว) หรือ 65,734.73บาท โดยประมาณ *

**กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสมัครอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น**


สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5236, 089-9946882 (คุณชาญฉกรรจ์)
Email: alumni@abk-aots.org    LINE ID : 66899946882


 

   The Program for Quality Control Training Course (QCTC)

โดย Mr.Hideo  Iwasaki,Ph.D. Professor Emeritus, kinki University, Who has been active in quality management as a former vice-chairman of the Demining Prize Examination Committee and a Director of the Japan Society for Quality Control(JSQC) magazine.

ณ  ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเสียงด้านคุณภาพสูงสุดอันดับแรก ๆ ของโลก ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์ในระบบการผลิตที่เน้นการควบคุมคุณภาพภายใต้แนวคิด TQM (Total Quality Management) ผ่านองค์ประกอบหลักสำคัญ 6 อย่าง เช่น HoshinKanri, new product development, etc. จึงเป็นส่วนสำคัญของคุณภาพที่สูงดังกล่าว
สำหรับผู้สนใจร่วมโปรแกรมบริหารที่ญี่ปุ่นระดับผู้จัดการ,ซุปเปอร์ไวเซอร์หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวของด้าน Quality Control Training Course (QCTC) โดยเน้น"การควบคุมคุณภาพ" โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ที่ดูแลกิจกรรม TQM  หรือ การควบคุมคุณภาพเรียนรู้วิธีและประสบการณ์ที่ถูกต้องถูกจุดและแม่นยำโดยมีการสร้าง QC Game เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปปฎิบัติจริงได้ 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

 ( เป็นหลักสูตรบรรยายภาษาอังกฤษ )

<< ฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมคันไซ เคนชู ญี่ปุ่น [KKC] >>

<< ระยะเวลาฝึกอบรม 20 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562 >>

<< เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวามคม  – 19 ธันวาคม 2561 ( ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ ) >>

<< ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 24 มกราคม 2562 >>

*กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสมัครอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น*

**ค่าใช้จ่าย (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 240,247 เยน หรือ 69,946.70 บาท โดยประมาณ **
***โดยคำนวณค่าใช้จ่าย ณ อัตราแลกเปลี่ยน 29 บาทต่อ 100 เยน ***
(รวมค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พักห้องเดี่ยว, ค่าอาหาร, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทางสนามบิน-ศูนย์ และอื่น ๆ เกี่ยวกับการอบรม)

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5236, 089-9946882 คุณชาญฉกรรจ์
Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: 66899946882 

  รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด
      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ

ไทย  ญี่ปุ่น  อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882


 
www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ เลขที่ 160/179-182 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
LINE ID : 66899946882 Facebook : ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)
Tel : 022385235_6, 089-9946882 Fax: 026340265
Email : alumni@abk-aots.org, abkaotsthailand@gmail.com