www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
   - A   + A
free hit counter

 

          สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทยนั้น ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan - ABK) และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น [ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HIDA] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อของศิษย์เก่า ABK และ AOTS [HIDA] รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศต่าง ๆ ที่เคยร่วมเรียนและอบรมจาก ABK และ AOTS [HIDA] 


          ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS (HIDA) สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมฯ ร่วมเป็นเครือข่ายศิษยเก่าซึ่งเชื่อมกับสมาคมศิษย์เก่า AOTS (HIDA) 43 ประเทศทั่วโลก

 

  เนื่องด้วยทางสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท.
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ดังนี้
  • เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิก
  • เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  • ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  ระหว่างสมาชิกด้วยกัน
  • เพื่อส่งเสริมการศึกษา การกุศล และงานสาธารณประโยชน์
  • ให้ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  •  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมต่าง ๆ ในต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
 
ทางสมาคมฯ จึงได้จัดช่องทางให้สมาชิกสมาคมฯทุกท่าน ได้แสดงความคิดเห็น / ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ที่ เป็นประโยชน์ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาสมาคมฯ ต่อไป
 
โดยสามารถกรอก ความคิดเห็น/ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ได้ที่ Homepage : http://www.abk-aots.org ของทางสมาคมฯ หรือคลิกที่ลิ้ง 
https://goo.gl/forms/tXKp2XzFTmIG0yjl1
 
โทร. 0 2238 5235~6, 089-9946882
Email : alumni@abk-aots.org

 

  วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคมฯ) และ Mr. Joji Tateishi Senior Managing Director (AOTS JAPAN) พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ คุณพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี คุณภาสกร ชัยรัตน์ (ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) และ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ.ห้องประชุม อก.2 ชั้น3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือแนวทางทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดสัมมนา ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม AOTS และ สมาคมฯ รวมถึงเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น และความร่วมมือในการพัฒนา Factory 4.0 ในอนาคต และในโอกาศนี้คุณสุชัย พงษ์พากเพียร เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ ในวาระปีใหม่2019 ที่จะมาถึงนี้ด้วย

 

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) นำโดยคุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล (อุปนายก-วิชาการวัฒนธรรม) คุณชไมพร ตันติวงศ์ (อุปนายก-วิชาการเทคนิค) คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการสมาคมฯ) และ คุณจงกล เพิกสวน AOTS ประจำประเทศไทย เข้าพบ คุณภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อหารือวางกรอบแนวทางในการจัดสัมมนา เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น และความร่วมมือในการพัฒนา Factory 4.0 ณ ห้องประชุม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา


  วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ.สโมสรกองทัพบก ถ.วิภาวดี บริเวณลานน้ำพุ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) โดย คุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคม) คณะอุปนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมงาน “ แฟมีลี่ปาร์ตี้ ย้อนอดีตสู้วันวาน " จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.)

 

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้มีการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี คุณบูรจิตร พิบูลย์ อุปนายกสมาคมฯ , คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร อุปนายก (องค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ) , คุณพินิตร พัฒนพิบูลย์ชัย อุปนายก (สมาชิกสัมพันธ์) , ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล อุปนายก (วิชาการและวัฒนธรรม) คุณชไมพร ตันติวงศ์ อุปนายก (วิชาการและเทคนิค) , ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ (นายทะเบียน) , คุณสมบัติ ศรีตุลานนท์ (ปฏิคม) เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร.9


 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2651 ที่ผ่านมา
คุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายกสมาชิกสัมพันธ์) คุณชไมพร ตันติวงศ์ (อุปนายก วิชาการเทคนิค) คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการสมาคมฯ) และ คุณพิมพาพรรณ บุญวาสนา (กรรมการบริหาร) เข้าพบ คุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อปรึกษาหารือในความร่วมมือกันกับโครงการ Yen-D สำหรับทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งของ AOTS ณ.กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

  8/11/18 Mr Mituhiro Kadowaki Mayor of Semboku City, Akita Japan visit at ABK-AOTS Alumni Association (Thailand) office for promote Akita Kanto Festival.It is held annually.Response by Mr. Suchai Pongpakpien President.​

  สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) โดย คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย อุปนายก (สมาชิกสัมพันธ์) คุณบูรจิตร พิบูรย์ (อุปนายก) คุณกิจติพงษ์ เธียรธัญญกิจ (กรรมการบริหาร) ตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมงาน Celebrating Thai-Japan Relations Through Music จัดโดยสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ.ศาลาสุทธสิริโสภา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนไทย คนญี่ปุ่น และสมาชิก

  สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญในการดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ความจำเป็นและความเข้าใจในการควบคุมการผลิตและเข้าใจกิจกรรม KAIZEN ในรูปแบบวัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่น
 
บรรยากาศในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารภาคปฏิบัติกลุ่มกิจกรรม ESSENTIAL MONOZUKURI KAIZEN  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

  On 4th October 2108 Mr. Suchai Pongpakpien President of ABK-AOTS Alumni Association (Thailand) visit to The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) at Tokyo kenshu center (TKC), Tokyo Japan . And he met to the management team of Aots.
From left Mr. Yu Ide , Mr. Yasumi Suzuki, Mr. Takeshi Ichikawa, Mr. Joji Tateishi, Mr. Shinya Kuwayama Mr. Suchai Pongpakpien, Mr. Tetsuji Kawakami, Mr. Yoshitaro Nagoya, Mr. Hiroyuki Sato.

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) และ คณะ AOTS ประจำประเทศไทย นำโดยคุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมฯ เข้าพบ คุณพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีคุณเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ปกอ. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือแนวทางในการจัดสัมมนา เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น และความร่วมมือในการพัฒนา Factory 4.0 ในอนาคต
 
 

 

The details of the benefits of this program are as follows

1) You will gain understanding of the essence of Toyota style management to practice TMS in your company.  You will be exposed to the idea that work motivation and feeling of accomplishment among workers who practice the Kaizen activities help them to achieve their self-growth and self-actualization as well as to revitalize the workplace.  “Revitalizing the workers and the workplace” is the key point to effective and sustainable continual Kaizen activity.

2) In addition to gaining a wide range of TMS-related knowledge, you will practice how to set the standard of work, visualize your problems and share sense of values, by using TMS Kaizen tool in the workshop, so you can utilize the TMS tool for changing your way of management in practice.

3) You will learn TMS, which is commonly used in all sections of Toyota Motor Corporation, but also actual techniques and know-hows of Toyota’s effective methods, such as TPS and TDS.

   - At the TPS seminar, you can master how to practice at work through explanation and exercise of "Own process completion = not passing defective product to post-process" which is adopted by Toyota Motor Corporation as company-wide efforts to change the work system of white collar and the work style.

   - Toyota maintains its superiority in the automobile industry continuously because it has excellent product development capability to plan and develop efficiently "selling items".

     In this program, you can learn the concept of TDS (Toyota Stream Product Development) about the system of design development and structure and management that must be considered for timely development of good selling and matching customer needs.

4) You will participate in the "Kaizen IT summit in Gifu 2018" to gain hints for introducing practical activities of TMS in your company through studying successful cases of quality and productivity improvement resulting from using TMS.

5) You will become an administrator promoting the improvement of the workplace utilizing TMS. In order to understand Toyota style management correctly and to acquire the knowledge of use in practice of workplace improvement supported by TMS, you will take an official examination of TMS, grade-4, to be certified by the TMS&TPS Certification Association.


 
**ทุนอบรมปี 2018  ที่กำลังเปิดรับสมัคร**

 
The Production Management Training Program (PMTP)

             เทคโนโลยีด้านการผลิตของประเทศญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่ามีประสิทธิภาพมากรวมถึงการผลิตที่ดีส่งผลต่อคุณภาพสินค้าที่ดี ทาง AOTS Japan ได้จัดหลักสูตรอบรมด้านการผลิต ณ ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรจะช่วยเสริมทักษะการผลิตที่มีอยู่แล้วของแต่ละท่านให้สามารถสร้างแผนงานเทคนิคการผลิตของตนเองที่จับต้องได้และปฏิบัติได้จริง

วัตถุประสงค์ + ประโยชน์ของโปรแกรม:
: แนวคิดการจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพของระบบในแนวคิดของญี่ปุ่นแบบ PMTP
: แนวคิดการปฎิบัติการณ์ การผลิต แนวทางและเทคนิคการจัดการในระดับสูงแบบ PMTP
: การพัฒนาศักยภาพ+การตั้งเป้าหมาย+การวางแผนที่ปฎิบัติได้จริงหลังจบโครงการอบรม
: การแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในองค์กรโดยการใข้แนวคิดแบบ PMTP เข้าแก้ปัญหา

โปรแกรมนี้เหมาะกับผู้จัดการระดับกลาง – ระดับสูงรวมถึงผู้จัดการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง
บรรยายภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นพร้อมล่ามแปลอังกฤษ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

<< ระยะเวลาฝึกอบรม ระหว่างวันที่  6 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 >>
<< ฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมคันไซ เคนชู ญี่ปุ่น [KKC] >>
<< รับสมัครตั้งแต่วันที่  12 พฤศจิกายน 2561 ปิดรับใบสมัครตัวจริง ภายในวันที่  4 ธันวาคม 2561 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ) >>
<< ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 10 มกราคม 2562 >>

*กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสมัครอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น*

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม 232,910 เยน หรือ 67,596.83 บาท โดยประมาณ * ( หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว )
** คำนวณค่าใช้จ่ายโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 29 บาทต่อ 100 เยน
( ราคานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พักห้องเดี่ยว, ค่าอาหาร, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทางระหว่างสนามบิน-ศูนย์ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการอบรมแล้ว )

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5236, 089-994-6882 คุณชาญฉกรรจ์
Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: 66899946882 


 

  The Program for Quality Problem Solving (PQPS2) in Tokyo, Japan

หลักสูตร PQPS2 เป็นหลักสูตรที่ผู้ฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจผ่านการบรรยายและตัวอย่างสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้าน QC เชิงลึก ด้วยการใช้วิธีการแบบ TQM ตามรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนให้ใช้ความรู้ด้าน QC  ไม่เพียงสอนในด้านทฤษฏีแต่ยังให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติ  โดยผู้ฝึกอบรมจะสามารถพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ รวมทั้งปรับวิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม และยังนำมาใช้ได้จริงภายในองค์กรของตนอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการ,Supervisor หรือ วิศวกรฝ่ายเทคนิคที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาและแก้ปัญหา QC
 
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/(คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 10 มกราคม 2562 (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก  AOTS Japan)

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู (TKC) ประเทศญี่ปุ่น

* ค่าใช้จ่ายในการอบรม 225,997 เยน (หลักหักเงินสนับสนุนแล้ว) หรือ 65,734.73บาท โดยประมาณ *

**กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสมัครอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น**


สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5236, 089-9946882 (คุณชาญฉกรรจ์)
Email: alumni@abk-aots.org    LINE ID : 66899946882


 

   The Program for Quality Control Training Course (QCTC)

โดย Mr.Hideo  Iwasaki,Ph.D. Professor Emeritus, kinki University, Who has been active in quality management as a former vice-chairman of the Demining Prize Examination Committee and a Director of the Japan Society for Quality Control(JSQC) magazine.

ณ  ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเสียงด้านคุณภาพสูงสุดอันดับแรก ๆ ของโลก ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์ในระบบการผลิตที่เน้นการควบคุมคุณภาพภายใต้แนวคิด TQM (Total Quality Management) ผ่านองค์ประกอบหลักสำคัญ 6 อย่าง เช่น HoshinKanri, new product development, etc. จึงเป็นส่วนสำคัญของคุณภาพที่สูงดังกล่าว
สำหรับผู้สนใจร่วมโปรแกรมบริหารที่ญี่ปุ่นระดับผู้จัดการ,ซุปเปอร์ไวเซอร์หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวของด้าน Quality Control Training Course (QCTC) โดยเน้น"การควบคุมคุณภาพ" โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ที่ดูแลกิจกรรม TQM  หรือ การควบคุมคุณภาพเรียนรู้วิธีและประสบการณ์ที่ถูกต้องถูกจุดและแม่นยำโดยมีการสร้าง QC Game เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปปฎิบัติจริงได้ 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

 ( เป็นหลักสูตรบรรยายภาษาอังกฤษ )

<< ฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมคันไซ เคนชู ญี่ปุ่น [KKC] >>

<< ระยะเวลาฝึกอบรม 20 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562 >>

<< เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน  30 พฤศจิกายน 2561 ( ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ ) >>

<< ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 10 มกราคม 2562 >>

*กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสมัครอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น*

**ค่าใช้จ่าย (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 240,247 เยน หรือ 69,946.70 บาท โดยประมาณ **
***โดยคำนวณค่าใช้จ่าย ณ อัตราแลกเปลี่ยน 29 บาทต่อ 100 เยน ***
(รวมค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พักห้องเดี่ยว, ค่าอาหาร, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทางสนามบิน-ศูนย์ และอื่น ๆ เกี่ยวกับการอบรม)

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5236, 089-9946882 คุณชาญฉกรรจ์
Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: 66899946882 

 

  The Program for JAPANESE Corporate Management [PJCM]

หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงลักษณะการบริหารการจัดการในแบบแผนขององค์กรญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จ เช่น การบริหารการจัดการนโยบายที่มีมายาวนาน , การฝึก GEMBA , 5S , การถ่ายทอดหลักปรัชญาของการบริหารการจัดการ และวิธีที่จะทำให้เข้าถึงคุณค่าของพนักงาน รวมถึงการตั้งเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการพัฒนาด้านทรัพยากรและความสามารถของตนเองเพื่อเรียนรู้ “การบริหารการจัดการแบบผสมผสาน” ที่ได้รวมระหว่างการบริหารการจัดการแบบญี่ปุ่นกับการบริหารการจัดการในแบบของผู้เข้าร่วมอบรมเอง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้เรียนรู้ถึงแนวทางและเทคนิคเพื่อขยายธุรกิจสู่การร่วมมือกับบริษัทของญี่ปุ่นอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ , เจ้าของกิจการและผู้จัดการระดับอาวุโสที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนด้านการบริหารการจัดการ ทั้งในอุตสาหกรรมโรงงานและภาคบริการ

( บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ )

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน  30 พฤศจิกายน 2561 ( ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ )

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 10 มกราคม 2562

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม คันไซ เคนชู ประเทศญี่ปุ่น (KKC)

ค่าใช้จ่ายหลังหักเงินสนับสนุนแล้วประมาณ 240,424 เยน ( ประมาณ 69,998.23 บาท โดยประมาณ )
*โดยคำนวนค่าใช้จ่าย ณ อัตราแลกเปลี่ยน 29 บาทต่อ 100 เยน*

**กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสมัครอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น**

*** รวมค่าตั๋วเครื่องบิน,ค่าที่พักห้องเดี่ยว,ค่าอาหาร,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเดินทาง,และอื่นๆที่เกี่ยวกับการอบรม***

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5236, 089-9946882  คุณชาญฉกรรจ์
Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: 66899946882 

 
 

 

  หลักสูตรบริหาร  : The Executive  Leadership Program for Thailand [THLD]  


หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้นำระดับสูงในองค์กร วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงการเป็นผู้นำเบื้องต้น และช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในองค์กร เสนอโอกาสที่ดีในการสังเกตทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ และยังช่วยเปิดมุมมองในเรื่องของทัศนคติความเป็นผู้นำ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสร้างแรงจูงใจ การฝึกผู้ใต้บังคับบัญชา และยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างทักษะความเป็นผู้นำในแบบของตนเองอีกด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการ , เจ้าของกิจการ, ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาครัฐและเอกชน


(เป็นหลักสูตรบรรยายภาษาไทย)
 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม  
30 พฤศจิกายน 2561  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 10 มกราคม 2562
ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 13 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู ประเทศญี่ปุ่น (TKC)


ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)


**กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสมัครอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น**

<<ค่าใช้จ่าย (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 233,844 เยน หรือ 70,531 บาท โดยประมา>>


สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5236, 089-9946882 (คุณชาญฉกรรจ์)
Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: 66899946882  รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด
      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ

ไทย  ญี่ปุ่น  อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882

 
www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ เลขที่ 160/179-182 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
LINE ID : 66899946882 Facebook : ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)
Tel : 022385235_6, 089-9946882 Fax: 026340265
Email : alumni@abk-aots.org, abkaotsthailand@gmail.com