www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
   - A   + A
free hit counter

 

          สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทยนั้น ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan - ABK) และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น [ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HIDA] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อของศิษย์เก่า ABK และ AOTS [HIDA] รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศต่าง ๆ ที่เคยร่วมเรียนและอบรมจาก ABK และ AOTS [HIDA] 


          ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS (HIDA) สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมฯ ร่วมเป็นเครือข่ายศิษยเก่าซึ่งเชื่อมกับสมาคมศิษย์เก่า AOTS (HIDA) 43 ประเทศทั่วโลก

 

 

    สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือสวอท.

    ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานและกิจกรรมของ สวอท. ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา

    ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 – 13:30 น. ห้องแคเวิร์น โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

    ในโอกาสนี้ สวอท.ได้จัดงานเสวนาพิเศษ ของศิษย์เก่าฯ เพื่อเปิดตัวหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่นด้วย

    โดยในปีนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2559 – 2561 ได้ครบวาระ 2 ปีแล้วจึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2561-2563 ด้วย

    จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันและขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา


 

               สมาคมศิษย์เก่าวัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) (AOTS) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงความความร่วมมือการจัดตั้ง Monozukuri Academy เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมลงนามความร่วมมือ นำโดย คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ Mr.Shinya Kuwanyama President HIDA Japan พร้อมด้วย คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงบทบาทของทั้งสองหน่วยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมศิษย์เก่า AOTS กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้


 

“Thailand 4.0”   At the beginning of January, Thailand’s GDP forecast for 2017 was 2.8%, but this was revised up to 3.2% in March, and then 3.4% in May. This was due to an increase in the number of tourists, exports, consumers, growth in the chemical, petro-chemical, healthcare, banking, and communication sectors, and a big investment in a government project that will enable 24,700 communities to have high-speed Internet access by December 2017.

The Thai government decided on this big project on digital technology to make Thailand move from “Thailand 3.0” to the higher phase “Thailand 4.0.” The government project, called “Net Pracharat”, has the aim of providing high-speed Internet access throughout the nation. In its initial phase, the project was launched in 99 villages across 13 provinces. It is hoped that eventually 2,000 digital community centers nationwide will be connected to the Internet, and Thailand will turn into a digital society and thereby improve its competitiveness.

The project will develop the telecommunication infrastructure of Thailand to increase learning opportunities and improve the quality of education and public health through the access to government services.

The distribution network provides each community with high-speed Internet access (no less than 30 Mbps / 10 Mbps (Download/ Upload)) at no charge.

TOT Public Company Limited, the company which has been assigned to the project, has provided high-speed internet service to 3,000 communities across the country as of May. It is estimated that this will be extended to 8,200 communities by September and 10,601 by December 2017.

 
**ทุนอบรมปี 2018  ที่กำลังเปิดรับสมัคร**

  ทุนอบรม (บางส่วน) หลักสูตรการบริหารคุณภาพ The Program for QUALITY MANAGEMENT [PQM]

โดย Dr. Noriaki KANO และ Mr. Yukihiro Ando ระหว่างวันที่  20 – 31  สิงหาคม 2561
  
 
 (เหมาะกับผู้จัดการด้านคุณภาพที่ต้องการทราบขั้นตอนการส่งเสริม TQM ในบริษัทให้สามารถปฏิบัติได้ทั่วถึง)
 
วัตถุประสงค์ + ประโยชน์ของโปรแกรม:
 
  • แนวคิด TQM + วิธีส่งเสริม TQM ในบริษัท + การบริหารโดยนโยบาย
  • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการปรับปรุงคุณภาพสินค้า+บริการ
  •       โครงสร้าง TQM + ทฤษฎีคุณภาพกับการบริหาร  + ปัจจัยสำคัญทำให้TQM สำเร็จ
  •       บทบาท+ความรับผิดชอบของผู้จัดการส่งเสริม TQM
  •       การประกันคุณภาพ + QC Circles
 
ฝึกอบรม 20  -  31 สิงหาคม 2561  (14 วันรวมวันเดินทางถึงและเดินทางกลับ)
ศูนย์ฝึกอบรมของ AOTS สาขาโตเกียว (TKC) <อาจมีการเปลี่ยนแปลง>
ปิดรับใบสมัครตัวจริง วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
บรรยายภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นพร้อมล่ามแปลอังกฤษ
 

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ Email : alumni@abk-aots.org   
โทร. 0 2238 5235~6, 089-9946882 LINE ID : 66899946882 หรือดูเพิ่มเติมที่ www.abk-aots.org
 

 

  The Leadership Development Training Program (LDTP)

หลักสูตร LDTP ที่มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานของการเป็นผู้นำ
  2. เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมขยายมุมมองของตนในฐานะผู้นำ
  3. สามารถกำหนด นำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้แผนการดำเนินงาน ที่จะดำเนินการโดยคำนึงถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นภายใน บริษัทหรือองค์กรของผู้เข้าร่วมด้วยการใช้ความเป็นผู้นำของตนหลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร  หรือ ผู้จัดการอาวุโส ของบริษัท

( บรรยายภาษาอังกฤษ )

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 2 สิงหาคม 2561

*ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 14 กันยายน 2561   AOTS Tokyo Kenshu Center (TKC)
ประเทศญี่ปุ่น*

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235-6
 
Email: alumni@abk-aots.org  LINE ID: 66899946882 

 
 
  รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด
      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ

ไทย  ญี่ปุ่น  อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882

 
www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ เลขที่ 160/179-182 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
LINE ID : 66899946882 Facebook : ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)
Tel : 022385235_6, 089-9946882 Fax: 026340265
Email : alumni@abk-aots.org, abkaotsthailand@gmail.com