www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
   - A   + A
free hit counter

 

          สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทยนั้น ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan - ABK) และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น [ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HIDA] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อของศิษย์เก่า ABK และ AOTS [HIDA] รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศต่าง ๆ ที่เคยร่วมเรียนและอบรมจาก ABK และ AOTS [HIDA] 


          ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS (HIDA) สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมฯ ร่วมเป็นเครือข่ายศิษยเก่าซึ่งเชื่อมกับสมาคมศิษย์เก่า AOTS (HIDA) 43 ประเทศทั่วโลก

 

 

    สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือสวอท.

    ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานและกิจกรรมของ สวอท. ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา

    ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 – 13:30 น. ห้องแคเวิร์น โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

    ในโอกาสนี้ สวอท.ได้จัดงานเสวนาพิเศษ ของศิษย์เก่าฯ เพื่อเปิดตัวหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่นด้วย

    โดยในปีนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2559 – 2561 ได้ครบวาระ 2 ปีแล้วจึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2561-2563 ด้วย

    จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันและขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา


 
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกที่สนใจร่วมสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ

กรุณาส่งใบสมัคร ประวัติ พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำเนาทะเบียนบ้านเเละสำเนาบัตรประชาชน.
(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากลิ้ง LINK!! )

ได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรบเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) อาคาร I.T.F สีลมเพลส ชั้น 13 ถนนสีลม แขวงสรวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น

และกรุณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สมมัญประจำปีในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 – 13:30 น. ห้องแคเวิร์น โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ


 

               สมาคมศิษย์เก่าวัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) (AOTS) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงความความร่วมมือการจัดตั้ง Monozukuri Academy เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมลงนามความร่วมมือ นำโดย คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ Mr.Shinya Kuwanyama President HIDA Japan พร้อมด้วย คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงบทบาทของทั้งสองหน่วยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมศิษย์เก่า AOTS กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้


 

“Thailand 4.0”   At the beginning of January, Thailand’s GDP forecast for 2017 was 2.8%, but this was revised up to 3.2% in March, and then 3.4% in May. This was due to an increase in the number of tourists, exports, consumers, growth in the chemical, petro-chemical, healthcare, banking, and communication sectors, and a big investment in a government project that will enable 24,700 communities to have high-speed Internet access by December 2017.

The Thai government decided on this big project on digital technology to make Thailand move from “Thailand 3.0” to the higher phase “Thailand 4.0.” The government project, called “Net Pracharat”, has the aim of providing high-speed Internet access throughout the nation. In its initial phase, the project was launched in 99 villages across 13 provinces. It is hoped that eventually 2,000 digital community centers nationwide will be connected to the Internet, and Thailand will turn into a digital society and thereby improve its competitiveness.

The project will develop the telecommunication infrastructure of Thailand to increase learning opportunities and improve the quality of education and public health through the access to government services.

The distribution network provides each community with high-speed Internet access (no less than 30 Mbps / 10 Mbps (Download/ Upload)) at no charge.

TOT Public Company Limited, the company which has been assigned to the project, has provided high-speed internet service to 3,000 communities across the country as of May. It is estimated that this will be extended to 8,200 communities by September and 10,601 by December 2017.

 
**ทุนอบรมปี 2018  ที่กำลังเปิดรับสมัคร**

  ทุนอบรม  The Executive Program on Corporate Management [EPCM]


          หลักสูตรการบริหารองค์กรนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์กรผ่านการใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างของบริษัทสไตล์ญี่ปุ่น นอกจากนี้การเรียนรู้การบริหารญี่ปุ่นจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมการบริหารบริษัทได้ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น กลยุทธ์ทางการตลาด, กลยุทธ์การบริหาร, ปรัชญาองค์กร, เป็นต้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการระดับสูงและผู้จัดการระดับอาวุโส
 
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2561  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/
(คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก  AOTS Japan)

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 23  กรกฎาคม  – 3 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู ประเทศญี่ปุ่น

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 089-9946882 (คุณพิมพิมล)
Email: alumni@abk-aots.org    LINE ID : 66899946882
 
 

  The program on Information and Communication Technology in Emerging Market Economics [PICT] @ Tokyo, Japan (ทุนอบรมบางส่วน) 

         โปรแกรมนี้ได้รับเกียรติบรรยายโดย Dr. Ushio Sumita Project Professor, Graduate School of Business Administration, Keio University, Professor Emeritus, University of Tsukuba ผู้เชี่ยวชาญ ICT ระดับแนวหน้าของญี่ปุ่นและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

         การใช้ ICT ในบริษัทญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงโดยนอกจากการใช้ในการผลิตแล้ว ยังรวมไปถึงโลจิสติกส์ ที่มีการเชื่อม ICT ระหว่างอุตสหากรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ในโปรแกรม จะเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันของการใช้ ICT ในการบริหารงานองค์กร เช่น การผลิต การตลาด การเงิน และแม้กระทั่ง R&D
         
         ทุนนี้เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการระดับอาวุโส หรือผู้จัดการระดับกลาง ในโรงงานอุตสาหกรรมและ  โลจิสติกส์ ที่มีความเกี่ยวข้องและนำ ICT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการทำงานในองค์กร
 
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2561  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/
(คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู ประเทศญี่ปุ่น

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 089-9946882 (คุณพิมพิมล) 
Email: alumni@abk-aots.org    LINE ID : 66899946882
 

  The Program for Quality Problem Solving (PQPS) in Tokyo, Japan

หลักสูตร PQPS2 เป็นหลักสูตรที่ผู้ฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจผ่านการบรรยายและตัวอย่างสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้าน QC เชิงลึก ด้วยการใช้วิธีการแบบ TQM ตามรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนให้ใช้ความรู้ด้าน QC  ไม่เพียงสอนในด้านทฤษฏีแต่ยังให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติ  โดยผู้ฝึกอบรมจะสามารถพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ รวมทั้งปรับวิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม และยังนำมาใช้ได้จริงภายในองค์กรของตนอีกด้วย
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการ,Supervisor หรือ วิศวกรฝ่ายเทคนิคที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาและแก้ปัญหา QC
 
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 25 มิถุนายน 2561  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/
(คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก  AOTS Japan)

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่  3 – 14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู ประเทศญี่ปุ่น

* ค่าใช้จ่ายในการอบรม 225,977 เยน (หลักหักเงินสนับสนุนแล้ว) หรือ 65,364.82 บาท โดยประมาณ *

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 089-9946882 (คุณพิมพิมล)
Email: alumni@abk-aots.org   LINE ID : 66899946882
  รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด
      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ

ไทย  ญี่ปุ่น  อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882

 
www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ เลขที่ 160/179-182 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
LINE ID : 66899946882 Facebook : ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)
Tel : 022385235_6, 089-9946882 Fax: 026340265
Email : alumni@abk-aots.org, abkaotsthailand@gmail.com