www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
   - A   + A
free hit counter

 

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
หรือเป็นที่รู้จักเรียกว่า สมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทย  

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan: ABK)
และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งปัจจุบันคือ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อ ของศิษย์เก่า ABK และ AOTS ในประเทศไทย
รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบรรดาศิษย์เก่า ABK และ AOTS ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
 

          ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS  สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ
เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายศิษย์เก่ากับบรรดาศิษย์เก่า ABK และ AOTS ใน 43 ประเทศ ทั่วโลก


 

รับสมัครผู้จัดการสมาคมฯ
 

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2509 โดยการรวมตัวของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยทุน AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นและส่งเสริมความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นตลอดจนเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
 

วัตถุประสงค์ของสมาคม
1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิก 
2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกด้วยกัน 
4. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การกุศล และงานสาธารณประโยชน์
5. ให้ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
6. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมต่าง ๆ ในต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสมาคมฯ

บทบาทหน้าที่ 
1) กำหนดจัดทำและปรับปรุง บรรดาระเบียบวิธีปฏิบัติจัดการ เพื่อคุณภาพ ของบรรดากิจกรรม ภารกิจของสมาคมฯ สอดคล้องตามกฎข้อบังคับสมาคมฯและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2) รวบรวม เรียบเรียง นำเสนอระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อคุณภาพตามข้อ1) หรือข้อมูลที่สำคัญจำเป็น อาทิ แผนปฏิบัติดำเนินการ รายงานผลปฏิบัติดำเนินการ เป็นต้น ด้วยความละเอียดรอบคอบ เพียงพอต่อการลงมติ ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
3) นำผล การมีมติ ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไปดำเนินการ หรือจัดการ ให้สำเร็จลุล่วง โดยสมบูรณ์

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สามารถสื่อสาร อ่าน-เขียน-พูดภาษาอังกฤษ ได้ดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

ผู้สนใจกรุณาส่ง ประวัติ มาที่ Email: nahunnop@yahoo.com , pongpakpien@hotmail.com
หรือติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-1746355


  สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์
เชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ABK & AOTS Alumni Reunion  2019

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นกระชับความสัมพันธ์แก่เพื่อนสมาชิกเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กัน
2.เพื่อหารายได้สมทบทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ของสมาคมฯ

รายละเอียดการแข่งขัน
11.00-12.00 น.     ลงทะเบียน
12.30-17.00 น.     เริ่มการแข่งขัน
17.01-19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น

ค่าสมัคร
แบบกลุ่ม ค่าสมัคร 25,000 บาท/กลุ่ม กลุ่มละ 4 ท่าน

วันและสถานที่
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามวังน้อย เพรสทีจ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม
02-238-5235-6 , 089-9946882 (คุณชาญฉกรรจ์) 

  วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562  คุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมฯ และอาจารย์ แมรี่ เอี่ยมวิวัฒนะกุล มอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มพนักงานจาก Thai Fuji Seiki Co., Ltd. ในโอกาสที่จบหลักสูตรการอบรมครอสภาษาญี่ปุ่น Aots Shin Nihongo No Kiso 1-2 จำนวน 504 ชั่วโมง

 

วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) โดย คุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมฯ จัดพิธีลงนามข้อความร่วมมือ ร่วมกับอุสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย คุณเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ในการส่งเสริฒและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการนี้ คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Mr. Joji Tateishi Senior Managing Director of Aots นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ประธานกรรมการบริหารอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ดร.ศรีลสา ภวมัยกุล อุปนายกสมาคมฯ (วิชาการและวัฒนธรรม) ร่วมลงนามเป็นพยาน โดยมีคณะอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริการสมาคมฯเข้าร่วมในงานนี้ด้วย


 

เมื่อวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 กลุ่มตัวแทนจาก Japan Bakery and Confectionery Machinery Manufacturers’ Association ซึ่งเป็นสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรเบเกอรี่และขนมจากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานและแนวทางธุรกิจทางด้านการผลิตเบเกอรี่และขนมของไทย โดยทางสมาคมฯ เป็นผู้ประสานงานจัดกิจกรรมทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1. เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิต บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนท์ Imperial

2. เยี่ยมชม บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเบเกอรี่ภายใต้แบรนท์ Gateauxhouse

3. Network dinner เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ระหว่างตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ไทยและกลุ่ม ตัวแทน Japan Bakery and Confectionery Machinery Manufacturers’ Association


 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ Training seminar on Innovation for Power Industry, Provincial Electricity Authority ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมฯ เป็นผู้ประสานงานจัดกิจกรรม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 66 ท่าน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A เข้าอบรม ณ Kansai Kenshu Center [KKC] เมือง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น กลุ่ม B เข้าอบรมที่ Chubu Kenshu Center [CKC] เมื่อง นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน ที่ผ่านมา


 
 

  On 6-8 June 2019 Mr.Sorakit Manbuphachat , Vice President (Institution/Domestic and International Organization) and Mr. Pilan Dhammongkol. As a speaker on the topic “The Training Program on Capacity Building for MSMEs development - from success OVOP/ OTOP model of Thailand-for Myanmar.” Collabration Program between Myanmar HIDA(AOTS) Association and ABK& AOTS Alumni Association (Thailand) supported by AOTS Japan .
Being honored by Mr.Joji Tateishi Senior Managing Director, AOTS Japan , Mr. Aung Kyi Thwin President of Myanmar Aots Alumni Association , Mr. Suchai Pongpakpien President of ABK& AOTS Alumni Association (Thailand) Opening speech at Amata Garden Resort Nyaung Shwe, Myanmar

  On 20-5-2019 (Mon) Mr .Nimal Perera ,President JASTECA , Mr. Gamini Marambe, Senior Vice President JASTECA .Visit at ABK& AOTS Alumni Association (Thailand ) office for discuss the topic that Sri Rangka Interested in organizing the WNF progarm in Thailand . Giving the reception by Mr. Suchai Pongpakpien , President , Mr.Sorakit Manbuphachat , Vice President (Institution/Domestic and International Organization) And AOTS Bangkok Office Team .

 

ผ่านไปเรียบร้อยกับการอบรมหลักสูตร The Executive Leadership Program for Thailand (THLD) 2018
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ AOTS Tokyo Kenshu Center (TKC) กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 19 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์ชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศไทย ร่วมถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จากโครงการYEN-D กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 ซึ่งหลักสูตร THLD  เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้นำระดับสูงในองค์กร วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงการเป็นผู้นำเบื้องต้น และช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในองค์กร เสนอโอกาสที่ดีในการสังเกตทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ และยังช่วยเปิดมุมมองในเรื่องของทัศนคติความเป็นผู้นำ ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสร้างแรงจูงใจ การฝึกผู้ใต้บังคับบัญชา และยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างทักษะความเป็นผู้นำในแบบของตนเองอีกด้วย


 

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) นำโดยคุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคมฯ) พร้อมด้วย คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก-สมาชิกสัมพันธ์) และคุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการสมาคมฯ) เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Plus Program : Yen-D Season V) ณ. ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
 


 

คุณชไมพร ตันติวงศ์ (อุปนายก-วิชาการเทคนิค) คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) และ คุณพิมพาพรรณ บุญวาสนา (กรรมการบริหาร) เข้าพบ คุณปรมาภา ศรีสารคาม หัวหน้ากองพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อแนะนำสมาคมฯ และกิจกรรมของสมาคมฯ รวมถึงหารือในความร่วมมือกันในการจัดโครงการสัมมนา ณ ห้องประชุม 472 ชั้น 4 อาคาร ท.100   ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา และในโอกาศนี้ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ในปี 2562 นี้ด้วย
 


 
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) นำโดยคุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคมฯ) และ Mr.Hidenobo Toda  (AOTS ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ คุณภาสกร ชัยรัตน์ (ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) และ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อหารือข้อตกลงร่วมกันในการจัดสัมมนา ณ ห้องประชุม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

 
**ทุนอบรมปี 2019  ที่กำลังเปิดรับสมัคร**

 

The Program on Productivity Improvement for Thailand ( THPI )

- Energy conservation through productivity enhancement as well as the improvement of operation practices in production lines -
 

                       หลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ 3 วิธี ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขด้านผลิตภาพ , ด้านการบริหารระบบ , ด้านอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิคเฉพาะเพื่อการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตยานยนต์ , เครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลไฟฟ้าในโรงงานผลิตของบริษัท และหลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังสามารถกำหนดแผนการดำเนินการและนำความรู้ไปปรับใช้ในบริษัทของตนเองได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร , ผู้จัดการ , นักเทคนิคของบริษัทด้านรถยนต์ , เครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องจักรไฟฟ้า (อุตสาหกรรม 3 ประเภท) หรือบริษัทที่เป็นผู้จัดสรรสินค้าให้แก่อุตสาหกรรม 3 ประเภทนี้ , ผู้ที่ทำงานอยู่ในสังกัดหรือรับผิดชอบสายงานการผลิตซึ่งกำลังผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมดังที่กล่าวข้างต้น

การบรรยายและการเข้าชมทั้งหมดและเอกสารประกอบการอบรมเป็นภาษาไทย

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 9 มกราคม 2563

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 13 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ( 2 สัปดาห์ )
สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม คันไซ เคนชู ( KKC ) เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 255,076 เยน (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว)
** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าฯ โทร. 0 - 2238 – 5236 , 064 – 245 - 1885 (คุณกัญชิสา)
Email: alumni@abk-aots.org Line: ID: 064 – 245 – 1885


 

The Program for JAPANESE Corporate Management ( PJCM )
 

                 หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงลักษณะการบริหารการจัดการในแบบแผนขององค์กรญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จ เช่น การบริหารการจัดการนโยบายที่มีมายาวนาน , การฝึก GEMBA , 5S , การถ่ายทอดหลักปรัชญาของการบริหารการจัดการ และวิธีที่จะทำให้เข้าถึงคุณค่าของพนักงาน รวมถึงการตั้งเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการพัฒนาด้านทรัพยากรและความสามารถของตนเองเพื่อเรียนรู้ “การบริหารการจัดการแบบผสมผสาน” ที่ได้รวมระหว่างการบริหารการจัดการแบบญี่ปุ่นกับการบริหารการจัดการในแบบของผู้เข้าร่วมอบรมเอง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้เรียนรู้ถึงแนวทางและเทคนิคเพื่อขยายธุรกิจสู่การร่วมมือกับบริษัทของญี่ปุ่นอีกด้วย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ , เจ้าของกิจการและผู้จัดการระดับอาวุโสที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนด้านการบริหารการจัดการ ทั้งในอุตสาหกรรมโรงงานและภาคบริการ

การบรรยายภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 9 มกราคม 2563

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 ( 2 สัปดาห์ )
สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม คันไซ เคนชู ( KKC ) เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 253,783 เยน (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว)
** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/  (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าฯ โทร. 0 - 2238 – 5236 , 064 – 245 - 1885 (คุณกัญชิสา) Email: alumni@abk-aots.org Line: ID: 064 – 245 – 1885


 

The Program on Business Innovation and Organization Development [BIOD]
 


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและบทบาทที่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการผลิตนวัตกรรมทางธุรกิจ
(2) เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการในการสร้างและส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจ
(3) เรียนรู้วิธีการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
(4) จัดทำแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในการผลิตนวัตกรรมทางธุรกิจ

 

ภาษาในการบรรยาย
การบรรยายและการเข้าชมทั้งหมด จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 29 ตุลาคม 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

ประกาศผล ผู้ได้รับทุนในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15 - 28 มกราคม 2563 ( 2 สัปดาห์ )

สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม ณ AOTS Kansai Kenshu Center (KKC) เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 248,365 เยน (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว)
** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)
สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าฯ โทร. 0 - 2238 – 5236 , 064 – 245 - 1885 (คุณกัญชิสา)
Email: alumni@abk-aots.org Line: ID: 064 – 245 – 1885


 

The Program On Sustainable Corporate Management For The Future ( SFCM )                  หลักสูตรนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการองค์ความรู้และทักษะการสังเกตซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในการใช้แนวคิดการจัดการของบริษัทญี่ปุ่น ในศตวรรษที่ 21 (การจัดการที่ยั่งยืนที่ทำให้คนมีความสุขและทำกำไรอย่างต่อเนื่อง) และเพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากร, พนักงานและองค์กรด้านการจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริษัทของผู้เข้าร่วมอบรม

( การบรรยายภาษาอังกฤษ )

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าชองธุรกิจ , ผู้จัดการอาวุโสที่มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปหรือผู้จัดการและพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเผยแพร่ความรู้ในแต่ละแผนกขององค์กร

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15 – 28 มกราคม 2563 ( 2 สัปดาห์ )
สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู ( TKC ) ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 5 พฤศจิกายน 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 248,365 เยน (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว)
** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าฯ โทร. 0 - 2238 – 5236 , 064 – 245 - 1885 (คุณกัญชิสา)
Email: alumni@abk-aots.org Line: ID: 064 – 245 – 1885


 


The Quality Control Training Course (QCTC)             ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเสียงด้านคุณภาพสูงสุดอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์ในระบบการผลิตที่เน้นการควบคุมคุณภาพภายใต้แนวคิด TQM (Total Quality Management) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การควมคุมคุณภาพ ผ่านองค์ประกอบหลักสำคัญ 5 อย่าง ได้แก่ Hoshin Kanri, Quality assurance , The production system , Human resource development by QC Circles และ Kaizen ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจ TQM ดียิ่งขึ้นและปรับปรุงขีดความสามารถของตนเองในการส่งเสริม TQM ให้เป็นระบบ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการ , Supervisor และ / หรือ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริม TQM และการควมคุมคุณภาพในโรงงาน

การบรรยายและการเข้าชมทั้งหมด จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 23 มกราคม 2563

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563 ( 2 สัปดาห์ )
สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม คันไซ เคนชู ( KKC ) เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 257,136 เยน (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว)
** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าฯ โทร. 0 - 2238 – 5236 , 064 – 245 - 1885 (คุณกัญชิสา)
Email: alumni@abk-aots.org Line: ID: 064 – 245 – 1885
 รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด
      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ

ไทย  ญี่ปุ่น  อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882

 
www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ เลขที่ 160/179-182 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
LINE ID : 66899946882 Facebook : ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)
Tel : 022385235_6, 089-9946882 Fax: 026340265
Email : alumni@abk-aots.org, abkaotsthailand@gmail.com