www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
   - A   + A
free hit counter

 

          สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทยนั้น ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan - ABK) และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น [ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HIDA] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อของศิษย์เก่า ABK และ AOTS [HIDA] รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศต่าง ๆ ที่เคยร่วมเรียนและอบรมจาก ABK และ AOTS [HIDA] 


          ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS (HIDA) สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมฯ ร่วมเป็นเครือข่ายศิษยเก่าซึ่งเชื่อมกับสมาคมศิษย์เก่า AOTS (HIDA) 43 ประเทศทั่วโลก

 

 

               สมาคมศิษย์เก่าวัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) (AOTS) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงความความร่วมมือการจัดตั้ง Monozukuri Academy เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมลงนามความร่วมมือ นำโดย คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ Mr.Shinya Kuwanyama President HIDA Japan พร้อมด้วย คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงบทบาทของทั้งสองหน่วยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมศิษย์เก่า AOTS กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้


 

“Thailand 4.0”   At the beginning of January, Thailand’s GDP forecast for 2017 was 2.8%, but this was revised up to 3.2% in March, and then 3.4% in May. This was due to an increase in the number of tourists, exports, consumers, growth in the chemical, petro-chemical, healthcare, banking, and communication sectors, and a big investment in a government project that will enable 24,700 communities to have high-speed Internet access by December 2017.

The Thai government decided on this big project on digital technology to make Thailand move from “Thailand 3.0” to the higher phase “Thailand 4.0.” The government project, called “Net Pracharat”, has the aim of providing high-speed Internet access throughout the nation. In its initial phase, the project was launched in 99 villages across 13 provinces. It is hoped that eventually 2,000 digital community centers nationwide will be connected to the Internet, and Thailand will turn into a digital society and thereby improve its competitiveness.

The project will develop the telecommunication infrastructure of Thailand to increase learning opportunities and improve the quality of education and public health through the access to government services.

The distribution network provides each community with high-speed Internet access (no less than 30 Mbps / 10 Mbps (Download/ Upload)) at no charge.

TOT Public Company Limited, the company which has been assigned to the project, has provided high-speed internet service to 3,000 communities across the country as of May. It is estimated that this will be extended to 8,200 communities by September and 10,601 by December 2017.

 
**ทุนอบรมปี 2018  ที่กำลังเปิดรับสมัคร**

 
Solving Human & Organizational Problems [SHOP2]   in  Japan

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมรู้จักบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กร แสดงให้เห็นถึงการยกระดับของการทำงานเป็นทีมขององค์กรญี่ปุ่นและเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำในองค์กรระดับนานาชาติ เนื้อหาของหลักสูตรจะช่วยกระตุ้นการสื่อสารระหว่างสมาชิกในแผนกเดียวกันและแผนกอื่นๆในองค์กรให้มากขึ้น ช่วยชี้แนะสมาชิกในแผนกซึ่งในขณะเดียวกันยังให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผู้เข้าอบรมยังสามารถแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในกลุ่ม รวมไปถึงสามารถสร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการและ supervisor ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแผนกขององค์กร

( บรรยายภาษาอังกฤษ )

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14  -  26 มีนาคม 2561  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/  (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 12 เมษายน 2561

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่  9 – 22  พฤษภาคม  2561   ศูนย์ฝึกอบรม  ชูบุ ประเทศญี่ปุ่น
 
สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235-6, 089-9946882 (คุณพิมพิมล)
Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: 66899946882 
 

   The Executive Program on Production Management [EPPM]   (Carbon Reduction Technology Promotion Program)
 
           คนไทยเริ่มรู้จัก Monozukuri มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะการผลิตแบบญี่ปุ่นโดยเฉพาะ เป็นรากฐานหรือเสาหลักแรกของการผลิต วัฒนธรรมและนโยบายการบริหารของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่รวมถึงโรงงานผู้ผลิตอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของญี่ปุ่น ณ ปัจจุบัน โปรแกรม EPPM2 หรือ Executive Program on Production Management (Carbon Reduction Technology Promotion Program) มีเนื้อหาหลักเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการปรับปรุงเฉพาะ ด้าน"ระบบการผลิต" โดยผ่านการเรียนรู้จาก TPS (Toyota Production System) พร้อมเข้าใจระบบ Just-in-Time (JIT) และ QCD ด้วยการตรวจสอบแบบ JIDOKA (Automation/Automation with human touch)

           โครงการนี้ยังมุ่งเน้นในการส่งเสริมการลดลงของก๊าซคาร์บอน ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับใจความสำคัญของเทคโนโลยีการลดก๊าซคาร์บอน รวมถึงจะมีโอกาสในการไปเยี่ยมชมทัศนศึกษาโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่น เพื่อศึกษาความรู้จากสถานที่จริงและนำความรู้มาปรับใช้ในระบบการผลิตขององค์กรของผู้ฝึกอบรบให้มีประสิทธิภาพ โครงการนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร,เจ้าของธุรกิจ,ผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง
 
<< เป็นหลักสูตรบรรยายภาษาอังกฤษ >>
 
<< ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่ 16 – 29 พฤษภาคม 2561 >>  16  วันรวมวันเดินทางไป-กลับ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม  – 4 เมษายน 2561  (กรุณาส่งเอกสารตัวจริงที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

และประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 19 เมษายน 2561
 
สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 089-9946882 (คุณพิมพิมล)
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/
Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: 66899946882 
 

  ทุนฝึกอบรม The Logistics Management Training Program [LMTP]

             หลักสูตร LMTP2 เป็นหลักสูตรที่ผู้ฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องการบริหารและการจัดการ Supply Chain ผ่านการบรรยายและตัวอย่างสถานการณ์ในการทำงานของระบบโลจิสติก ทั้งในส่วนของกระบวนการใช้พลังงงานในการดำเนินงาน การควบคุมและการทำงานโดยรวมของระบบการผลิตที่ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์ และยังได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบงานให้เข้ากับสถานกาณ์ที่เกิดขึ้น และเรียนรู้ระบบ JIT (Just- In - Time) รวมถึงกระบวนการขนส่งสินค้า เพื่อให้เกิดการทำงานที่ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้มาพัฒนาระบบในโลจิสติกส์บริษัทของท่านให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
              หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการระดับกลาง – สูง หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการระบบโลจิสติก ของบริษัท
 
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 5 เมษายน 2561  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/
(คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 19 เมษายน 2561 (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก  AOTS Japan)

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู ประเทศญี่ปุ่น

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 089-9946882 (คุณชุติมาและคุณพิมพิมล)  Email: alumni@abk-aots.org    LINE ID : 66899946882
 
 
 รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด
      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ

ไทย  ญี่ปุ่น  อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882


 
 


 
www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ เลขที่ 160/179-182 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
LINE ID : 66899946882 Facebook : ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)
Tel : 022385235_6, 089-9946882 Fax: 026340265
Email : alumni@abk-aots.org, abkaotsthailand@gmail.com