www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
   - A   + A
free hit counter

 

          สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทยนั้น ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan - ABK) และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น [ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HIDA] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อของศิษย์เก่า ABK และ AOTS [HIDA] รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศต่าง ๆ ที่เคยร่วมเรียนและอบรมจาก ABK และ AOTS [HIDA] 


          ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS (HIDA) สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมฯ ร่วมเป็นเครือข่ายศิษยเก่าซึ่งเชื่อมกับสมาคมศิษย์เก่า AOTS (HIDA) 43 ประเทศทั่วโลก

 

  สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์
เชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ABK & AOTS Alumni Reunion  2019

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นกระชับความสัมพันธ์แก่เพื่อนสมาชิกเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กัน
2.เพื่อหารายได้สมทบทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ของสมาคมฯ

รายละเอียดการแข่งขัน
11.00-12.00 น.     ลงทะเบียน
12.30-17.00 น.     เริ่มการแข่งขัน
17.01-19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น

ค่าสมัคร
แบบกลุ่ม ค่าสมัคร 25,000 บาท/กลุ่ม กลุ่มละ 4 ท่าน

วันและสถานที่
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามวังน้อย เพรสทีจ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม
02-238-5235-6 , 089-9946882 (คุณชาญฉกรรจ์) 

  On 6-8 June 2019 Mr.Sorakit Manbuphachat , Vice President (Institution/Domestic and International Organization) and Mr. Pilan Dhammongkol. As a speaker on the topic “The Training Program on Capacity Building for MSMEs development - from success OVOP/ OTOP model of Thailand-for Myanmar.” Collabration Program between Myanmar HIDA(AOTS) Association and ABK& AOTS Alumni Association (Thailand) supported by AOTS Japan .
Being honored by Mr.Joji Tateishi Senior Managing Director, AOTS Japan , Mr. Aung Kyi Thwin President of Myanmar Aots Alumni Association , Mr. Suchai Pongpakpien President of ABK& AOTS Alumni Association (Thailand) Opening speech at Amata Garden Resort Nyaung Shwe, Myanmar

  On 20-5-2019 (Mon) Mr .Nimal Perera ,President JASTECA , Mr. Gamini Marambe, Senior Vice President JASTECA .Visit at ABK& AOTS Alumni Association (Thailand ) office for discuss the topic that Sri Rangka Interested in organizing the WNF progarm in Thailand . Giving the reception by Mr. Suchai Pongpakpien , President , Mr.Sorakit Manbuphachat , Vice President (Institution/Domestic and International Organization) And AOTS Bangkok Office Team .

 

ผ่านไปเรียบร้อยกับการอบรมหลักสูตร The Executive Leadership Program for Thailand (THLD) 2018
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ AOTS Tokyo Kenshu Center (TKC) กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 19 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์ชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศไทย ร่วมถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จากโครงการYEN-D กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 ซึ่งหลักสูตร THLD  เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้นำระดับสูงในองค์กร วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงการเป็นผู้นำเบื้องต้น และช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในองค์กร เสนอโอกาสที่ดีในการสังเกตทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ และยังช่วยเปิดมุมมองในเรื่องของทัศนคติความเป็นผู้นำ ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสร้างแรงจูงใจ การฝึกผู้ใต้บังคับบัญชา และยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างทักษะความเป็นผู้นำในแบบของตนเองอีกด้วย


 

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) นำโดยคุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคมฯ) พร้อมด้วย คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก-สมาชิกสัมพันธ์) และคุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการสมาคมฯ) เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Plus Program : Yen-D Season V) ณ. ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
 


 

คุณชไมพร ตันติวงศ์ (อุปนายก-วิชาการเทคนิค) คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) และ คุณพิมพาพรรณ บุญวาสนา (กรรมการบริหาร) เข้าพบ คุณปรมาภา ศรีสารคาม หัวหน้ากองพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อแนะนำสมาคมฯ และกิจกรรมของสมาคมฯ รวมถึงหารือในความร่วมมือกันในการจัดโครงการสัมมนา ณ ห้องประชุม 472 ชั้น 4 อาคาร ท.100   ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา และในโอกาศนี้ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ในปี 2562 นี้ด้วย
 


 
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) นำโดยคุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคมฯ) และ Mr.Hidenobo Toda  (AOTS ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ คุณภาสกร ชัยรัตน์ (ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) และ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อหารือข้อตกลงร่วมกันในการจัดสัมมนา ณ ห้องประชุม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

 

ในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าพบ Mr.Sai Tio (Borderless Talent Solutions Manager) บริษัท Manpower Group Solutions เพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ปี 2562 ณ. ห้องประชุม ตึกรัจนาการ สาทร กรุงเทพฯ


  คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก สมาชิกสัมพันธ์) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ คุณสมใจ วุฒิพุธนันท์ กรรมการบริษัทและที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเงิน ในวาระปีใหม่ปี 2562 นี้ ณ. บริษัท เบทาโกร  ในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

  คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก สมาชิกสัมพันธ์) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับ คุณทรงเกียรติ คุณกิตติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทปทุมธานี คอนกรีต ในวาระปีใหม่ปี 2562 นี้ ณ. บริษัทปทุมธานี คอนกรีต ในวันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

  คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก สมาชิกสัมพันธ์) คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ปี 2562 ให้กับ คุณสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ กรรมการบริหาร บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)/อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย ปี 1983 - 1985 ณ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน). ธุรกิจการทางพิเศษ (สาขา 1)

 

ในวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) และ คุณจุลเกรียง เดชโพธิยานนท์ (เหรัญญิก) เป็นตัวแทนสมาคมฯ  เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ปี 2562 ให้กับ ทีมทรัพยากรบุคคล บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


 
 

 
**ทุนอบรมปี 2019  ที่กำลังเปิดรับสมัคร**

  The Program for Quality Problem Solving (PQPS) in Tokyo, Japan

      หลักสูตร PQPS เป็นหลักสูตรที่ผู้ฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจผ่านการบรรยายและตัวอย่างสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้าน QC เชิงลึก ด้วยการใช้วิธีการแบบ TQM ตามรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนให้ใช้ความรู้ด้าน QC  และสอนในด้านทฤษฏีแต่ยังให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติ  โดยผู้ฝึกอบรมจะสามารถพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ รวมทั้งปรับวิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม และยังนำมาใช้ได้จริงภายในองค์กรของตนอีกด้วย
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการ,Supervisor หรือ วิศวกรฝ่ายเทคนิคที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาและแก้ปัญหา QC
 
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2562  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่  16 – 27 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู ประเทศญี่ปุ่น

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม 237,997 เยน (หลักหักเงินสนับสนุนแล้ว) *
*คิดเป็นเงินบาท คำนวนตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น*


ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก  AOTS Japan)
 
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/
(คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)


สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 064-245-1885  (คุณกัญชิสา)
Email: alumni@abk-aots.org   LINE ID : 064-245-1885

 

  The Program for QUALITY MANAGEMENT [PQM]
 
หลักสูตร PQM นี้ ออกแบบเพื่อเรียนรู้เทคนิคการจัดการธุรกิจ / การบริหารและวิธีคิดพื้นฐานซึ่งเป็นวิธีของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความสามารถของผู้เข้าร่วมอบรมในการใช้ระบบการจัดการเชิงคุณภาพอีกด้วยและหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรดังนี้
 
  • แนวคิด TQM , วิธีส่งเสริม TQM ในบริษัทและการบริหารโดยนโยบาย
  • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ
  • โครงสร้าง TQM , ทฤษฎีคุณภาพกับการบริหารและปัจจัยสำคัญทำให้TQM สำเร็จ
  • บทบาทและความรับผิดชอบของผู้จัดการในการส่งเสริม TQM
  • การประกันคุณภาพและ QC Circles
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการ , ผู้จัดการอาวุโส หรือบุคลากรที่คาดว่าจะได้รับหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม TQM และด้านคุณภาพของบริษัทในอนาคต
 
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2562  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่  4 – 17 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู ประเทศญี่ปุ่น

* ค่าใช้จ่ายในการอบรม 244,577 เยน (หลักหักเงินสนับสนุนแล้ว) *
* คิดเป็นเงินบาท คำนวนตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น *

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก AOTS Japan)
 
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/
(คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

 
สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 064-245-1885  (คุณกัญชิสา)
Email: alumni@abk-aots.org   LINE ID : 064-245-1885

 

 

The Executive Program On Corporate Management [EPCM]

          หลักสูตรการบริหารองค์กรนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์กรผ่านการใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างของบริษัทแบบญี่ปุ่น นอกจากนี้การเรียนรู้การบริหารแบบญี่ปุ่นจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมการบริหารบริษัทได้ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น กลยุทธ์ทางการตลาด, กลยุทธ์การบริหารและปรัชญาองค์กร เป็นต้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการระดับสูงและผู้จัดการระดับอาวุโส
 
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

รับเอกสารตัวจริงวันสุดท้ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก
http://www.abk-aots.org/
(คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10 - 23  กรกฎาคม  2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู
ประเทศญี่ปุ่น

สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235-6  (คุณกัญชิสา )
Email: alumni@abk-aots.org    LINE ID : 66899946882

 


  รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด
      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ

ไทย  ญี่ปุ่น  อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882

 
www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ เลขที่ 160/179-182 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
LINE ID : 66899946882 Facebook : ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)
Tel : 022385235_6, 089-9946882 Fax: 026340265
Email : alumni@abk-aots.org, abkaotsthailand@gmail.com