www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
   - A   + A
free hit counter

 

          สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทยนั้น ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan - ABK) และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น [ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HIDA] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อของศิษย์เก่า ABK และ AOTS [HIDA] รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศต่าง ๆ ที่เคยร่วมเรียนและอบรมจาก ABK และ AOTS [HIDA] 


          ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS (HIDA) สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมฯ ร่วมเป็นเครือข่ายศิษยเก่าซึ่งเชื่อมกับสมาคมศิษย์เก่า AOTS (HIDA) 43 ประเทศทั่วโลก

 

  เนื่องด้วยทางสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท.
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ดังนี้
  • เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิก
  • เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  • ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  ระหว่างสมาชิกด้วยกัน
  • เพื่อส่งเสริมการศึกษา การกุศล และงานสาธารณประโยชน์
  • ให้ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  •  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมต่าง ๆ ในต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
 
ทางสมาคมฯ จึงได้จัดช่องทางให้สมาชิกสมาคมฯทุกท่าน ได้แสดงความคิดเห็น / ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ที่ เป็นประโยชน์ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาสมาคมฯ ต่อไป
 
โดยสามารถกรอก ความคิดเห็น/ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ได้ที่ Homepage : http://www.abk-aots.org ของทางสมาคมฯ หรือคลิกที่ลิ้ง 
https://goo.gl/forms/tXKp2XzFTmIG0yjl1
 
โทร. 0 2238 5235~6, 089-9946882
Email : alumni@abk-aots.org

 

 

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) นำโดยคุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคมฯ) พร้อมด้วย คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก-สมาชิกสัมพันธ์) และคุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการสมาคมฯ) เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Plus Program : Yen-D Season V) ณ. ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
 


 

คุณชไมพร ตันติวงศ์ (อุปนายก-วิชาการเทคนิค) คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) และ คุณพิมพาพรรณ บุญวาสนา (กรรมการบริหาร) เข้าพบ คุณปรมาภา ศรีสารคาม หัวหน้ากองพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อแนะนำสมาคมฯ และกิจกรรมของสมาคมฯ รวมถึงหารือในความร่วมมือกันในการจัดโครงการสัมมนา ณ ห้องประชุม 472 ชั้น 4 อาคาร ท.100   ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา และในโอกาศนี้ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ในปี 2562 นี้ด้วย
 


 
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) นำโดยคุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคมฯ) และ Mr.Hidenobo Toda  (AOTS ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ คุณภาสกร ชัยรัตน์ (ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) และ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อหารือข้อตกลงร่วมกันในการจัดสัมมนา ณ ห้องประชุม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

 

ในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าพบ Mr.Sai Tio (Borderless Talent Solutions Manager) บริษัท Manpower Group Solutions เพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ปี 2562 ณ. ห้องประชุม ตึกรัจนาการ สาทร กรุงเทพฯ


  คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก สมาชิกสัมพันธ์) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ คุณสมใจ วุฒิพุธนันท์ กรรมการบริษัทและที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเงิน ในวาระปีใหม่ปี 2562 นี้ ณ. บริษัท เบทาโกร  ในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

  คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก สมาชิกสัมพันธ์) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับ คุณทรงเกียรติ คุณกิตติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทปทุมธานี คอนกรีต ในวาระปีใหม่ปี 2562 นี้ ณ. บริษัทปทุมธานี คอนกรีต ในวันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

  คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก สมาชิกสัมพันธ์) คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ปี 2562 ให้กับ คุณสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ กรรมการบริหาร บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)/อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย ปี 1983 - 1985 ณ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน). ธุรกิจการทางพิเศษ (สาขา 1)

 

ในวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) และ คุณจุลเกรียง เดชโพธิยานนท์ (เหรัญญิก) เป็นตัวแทนสมาคมฯ  เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ปี 2562 ให้กับ ทีมทรัพยากรบุคคล บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


 
 

  ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก สมาชิกสัมพันธ์) คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการ) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ปี 2562 ให้กับ คุณกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ. ห้องประชุม ตึกใหม่ ชั้น M สำนักงาน กนอ. ราชเทวี กรุงเทพฯ

 

ในวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คุณสุชัย พงษ์พากเพียร (นายกสมาคม) คุณจุลเกรียง เดชโพธิยานนท์ (เหรัญญิก) และผู้จัดการสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าพบ คุณพงศธร เอื้อมงคลชัย (รองประธานกรรมการบริหาร) บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ปี 2562 ณ. สำนักงานใหญ่ VIP Lounge ชั้น 2 อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ในโอกาสเดียวกัน คุณพงศธร เอื้อมงคลชัย ได้เป็นตัวแทนของ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบของที่ระลึกให้กับทางสมาคมฯ เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ในครั้งนี้ด้วย


 

ในวันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นำโดย คุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก สมาชิกสัพันธ์) และ คุณพิมพาพรรณ บุญวาสนา (กรรมการบริหาร) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าพบ คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ (ประธานคณะกรรมการ) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด เพื่อเข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึก ในวาระปีใหม่ปี 2562 นี้ ณ. สำนักงานกรุงเทพ ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส


 
**ทุนอบรมปี 2018  ที่กำลังเปิดรับสมัคร**

  ข่าวประชาสัมพันธ์ !!

โครงการสัมมนา  การเพิ่มขีดความสามารถในสถานที่ทำงาน โดยใช้วิธีการของ IE ในอุตสาหกรรมการผลิต
Course No. X566 : Program on Enhancing 'Workplace Capability' using IE methods in the manufacturing industry
 
ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับความรู้องค์ความรู้และช่วยพัฒนานักวินิฉัย (การวินิฉัยสถานประกอบการณ์และวินิฉัยทางด้านการเงินและการธนาคาร) ให้สามารถเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท(ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิต)อย่างถูกต้อง และให้คำแนะนำที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงเป็นการเรียนรู้นวัตกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ บนพื้นฐานของวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรนี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีแล้ว ยังได้เรียนรู้ในสถานที่จริงกับสถานประกอบการในญี่ปุ่นอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินและธนาคาร หรือที่ปรึกษาทางด้านการเงินและธนาคาร
 
 (วิทยากรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ )

สัมมนา ระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน 2562 
ฝึกอบรมที่ ศูนย์ฝึกอบรม AOTS Chubu Center (CKC) นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2562 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก    https://www.aots.jp/jp/ngc/ieckc/index.html  


ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 320,00 เยน ราคาพิเศษ! เหลือ 270,000 เยน หรือ 78,300 บาท โดยประมาณ **
***โดยคำนวณค่าใช้จ่าย ณ อัตราแลกเปลี่ยน 29 บาทต่อ 100 เยน ***
                                                                               
สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 064-2451885 (คุณสุนทริยา)
Email: alumni@abk-aots.org

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ !!

โครงการสัมมนา  การบริหารจัดการคุณภาพด้านการบริการแบบญี่ปุ่น-การบูรณาการเทคโนโลยีไปสู่คุณค่าที่ยั่งยืน
Course No. X567 _Service Quality Management in Japan – integrating new technology into sustainable values
 
เป็นเรียนรู้การบริหารจัดการคุณภาพด้านการบริการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อค้นหาวิธีการที่นำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆ ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการในญี่ปุ่นคืออะไร การบูรณาการเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อตลาดให้สู่คุณค่าที่ยั่งยืนได้อย่างไร
 
โปรแกรมนี้เข้าอบรมนอกจากจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีแล้ว ยังได้เรียนรู้ในสถานที่จริงกับสถานประกอบการในญี่ปุ่น เช่น บริษัทที่เป็นผู้นำทางด้าน Service Excellence, Service Excellence with IT , Retail Tech Japan รวมถึง บริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยี AI & Robot อีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการ ในด้านการบริการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 
 (วิทยากรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ )

สัมมนา ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 8 มีนาคม 2562
ฝึกอบรมที่ ศูนย์ฝึกอบรม AOTS Tokyo Kenshu Center (TKC) โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.aots.jp/jp/ngc/service/index.html
 
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 270,00 เยน ราคาพิเศษ! เหลือ 220,000 เยน หรือ 63,800 บาท โดยประมาณ **
(ราคานี้รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสัมมนา และค่าประกันการเดินทาง)
***โดยคำนวณค่าใช้จ่าย ณ อัตราแลกเปลี่ยน 29 บาทต่อ 100 เยน ***
                                                                               
สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 064-2451885 (คุณสุนทริยา)
Email: alumni@abk-aots.org

 

  The Program for Quality Problem Solving (PQPS2) in Tokyo, Japan

หลักสูตร PQPS2 เป็นหลักสูตรที่ผู้ฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจผ่านการบรรยายและตัวอย่างสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้าน QC เชิงลึก ด้วยการใช้วิธีการแบบ TQM ตามรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนให้ใช้ความรู้ด้าน QC  ไม่เพียงสอนในด้านทฤษฏีแต่ยังให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติ  โดยผู้ฝึกอบรมจะสามารถพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ รวมทั้งปรับวิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม และยังนำมาใช้ได้จริงภายในองค์กรของตนอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการ,Supervisor หรือ วิศวกรฝ่ายเทคนิคที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาและแก้ปัญหา QC
 
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/(คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 10 มกราคม 2562 (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก  AOTS Japan)

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู (TKC) ประเทศญี่ปุ่น

* ค่าใช้จ่ายในการอบรม 225,997 เยน (หลักหักเงินสนับสนุนแล้ว) หรือ 65,734.73บาท โดยประมาณ *

**กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสมัครอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น**


สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5236, 089-9946882 (คุณชาญฉกรรจ์)
Email: alumni@abk-aots.org    LINE ID : 66899946882


 

   The Program for Quality Control Training Course (QCTC)

โดย Mr.Hideo  Iwasaki,Ph.D. Professor Emeritus, kinki University, Who has been active in quality management as a former vice-chairman of the Demining Prize Examination Committee and a Director of the Japan Society for Quality Control(JSQC) magazine.

ณ  ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเสียงด้านคุณภาพสูงสุดอันดับแรก ๆ ของโลก ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์ในระบบการผลิตที่เน้นการควบคุมคุณภาพภายใต้แนวคิด TQM (Total Quality Management) ผ่านองค์ประกอบหลักสำคัญ 6 อย่าง เช่น HoshinKanri, new product development, etc. จึงเป็นส่วนสำคัญของคุณภาพที่สูงดังกล่าว
สำหรับผู้สนใจร่วมโปรแกรมบริหารที่ญี่ปุ่นระดับผู้จัดการ,ซุปเปอร์ไวเซอร์หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวของด้าน Quality Control Training Course (QCTC) โดยเน้น"การควบคุมคุณภาพ" โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ที่ดูแลกิจกรรม TQM  หรือ การควบคุมคุณภาพเรียนรู้วิธีและประสบการณ์ที่ถูกต้องถูกจุดและแม่นยำโดยมีการสร้าง QC Game เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปปฎิบัติจริงได้ 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

 ( เป็นหลักสูตรบรรยายภาษาอังกฤษ )

<< ฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมคันไซ เคนชู ญี่ปุ่น [KKC] >>

<< ระยะเวลาฝึกอบรม 20 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562 >>

<< เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวามคม  – 19 ธันวาคม 2561 ( ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ ) >>

<< ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 24 มกราคม 2562 >>

*กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสมัครอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น*

**ค่าใช้จ่าย (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 240,247 เยน หรือ 69,946.70 บาท โดยประมาณ **
***โดยคำนวณค่าใช้จ่าย ณ อัตราแลกเปลี่ยน 29 บาทต่อ 100 เยน ***
(รวมค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พักห้องเดี่ยว, ค่าอาหาร, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทางสนามบิน-ศูนย์ และอื่น ๆ เกี่ยวกับการอบรม)

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5236, 089-9946882 คุณชาญฉกรรจ์
Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: 66899946882 

  รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด
      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ

ไทย  ญี่ปุ่น  อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882


 
www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ เลขที่ 160/179-182 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
LINE ID : 66899946882 Facebook : ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)
Tel : 022385235_6, 089-9946882 Fax: 026340265
Email : alumni@abk-aots.org, abkaotsthailand@gmail.com