ติดต่อเรา :

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)

ที่อยู่ : ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ เลขที่ 160/179-182 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์ติดต่อ : 022385235_6, 089-9946882 LINE ID: abkaotsthailand

Email : alumni@abk-aots.org , abkaotsthailand@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)